Wykształcenie

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, kierunek: Zdrowie Publiczne – Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia (lic.)
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek: Zdrowie Publiczne (mgr)
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: Geriatria i opieka długoterminowa
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego, Zakład Bioetyki i Prawa Karnego, kierunek: Prawo medyczne i bioetyka
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: Pielęgniarska opieka długoterminowa (dyplom specjalisty)

Historia działalności

2008
Założenie firmy NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED sp.p. Ilona Pławecka, Beata Szymaniak – działalność w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta.
2009

Podpisanie kontraktu z NFZ z zasięgiem na Bytom, a następnie na 7 powiatów (obecnie jest to 5 powiatów).

2010

Uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001 (nadal spełniamy wymagania normy).

2019-2022

Realizacja projektu pt. Wsparcie dla niesamodzielnych mieszkańców Bytomia w zakresie kompleksowych usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta z Funduszy Europejskich pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego.

2019

Rozpoczęcie budowy Kampusu III Wieku.

2021-2022

Realizacja projektu pt. Dzienny Dom Opieki Medycznej ABIMED współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2021
Częściowe oddanie do użytkowania stacjonarnego ośrodka dla osób samotnych i niesamodzielnych.